0256 811 10 66 Efeler Mahallesi 1398 Sokak Efendi İşhanı No:1/5 Yenihisar Sürücü Kursu Didim/Aydın 09:00 – 17:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Enjektörlere püskürtme sırasına göre basınçlı mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Enjeksiyon pompası

B ) Besleme pompası

C ) Endüksiyon bobini

D ) Distribütör

Çalışan kalbe masaj yapılması halinde olabilecek en önemli tehlike durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp durabilir

B ) Vücut sıcaklığı düşebilir

C ) Solunum durabilir

D ) Solunum güçleşebilir

Aracı çalıştırmak için marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatör kutup başlan oksitlenmiştir

B ) Karbüratöre benzin gelmiyordur

C ) Bujilere akım gelmiyordur

D ) Vantilatör kayışı gevşektir

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

A ) Bel omuru kırığı olanlar

B ) Geniş yanığı olanlar

C ) Şoka girmekte olanlar

D ) Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar

Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A ) Yaralı sayısının

B ) Olay yerinin tam adresinin

C ) Araçların hasar durumunun

D ) Araçların hasar durumunun

Yaralı bölgenin yerine göre yaralıya aşağıdakilerden hangi pozisyon verdirilir?

A ) Yara kenarları birbirinden ayrılacak şekilde.

B ) Yaralı bölge yanda kalacak şekilde.

C ) Yaralı bölge altta kalacak şekilde.

D ) Yaralı bölge üstte kalacak şekilde.

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır?

A ) En sağdakinin

B ) En soldakinin

C ) Ortadakinin

D ) En soldakiyle sağdakinin

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Aracın fazla yakıt sarfiyatı nasıl anlaşılır?

A ) Siyah eksoz dumanından

B ) Mavi eksoz dumanından

C ) Sarı eksoz dumanından

D ) Beyaz eksoz dumanından

Taşıt yolu üzerindeki işaretlerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Motorlu bisiklet ve motosikletlerde bulunan sürücü ve yolcuların “koruyucu başlık” ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A ) Sürücüler başlık ve gözlük, yolcular sadece başlık kullanmalıdır

B ) Sürücüler sadece başlık, yolcular gözlük ve başlık kullanmalıdırlar

C ) Sürücüler ile yolcular başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedirler

D ) Sürücüler ile yolcuların gözlük ve başlık kullanmaları isteğe bağlıdır

Sürücülerin trafik kazalarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kurallara uymamak

B ) Ruhi dengesizlik

C ) Araç kullanırken sigara içmek

D ) Araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemek

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etki- ler?

A ) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

B ) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

C ) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

D ) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A ) Yolcu indirmek ve bindirmek

B ) Yük boşaltmak

C ) Kırmızı ışıkta beklemek

D ) Park etmek

Bijonların temizliği aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A ) Yağlı bezle

B ) Sulu bezle

C ) Kuru bezle

D ) Asitli bezle

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

Araç içerisindeki yolcu sayısı veya yükün art- ması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Frenleme mesafesi uzar

B ) Frenleme mesafesi kısalır

C ) Lastik basıncı artar

D ) Yakıt tasarrufu artar

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A ) Aralıklı yanan sarı ışık

B ) Kırmızı ışık

C ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

D ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) Beden dili

B ) Konuşma üslubu

C ) Trafik adabı

D ) Trafikte hak ihlali

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A ) Park etmek

B ) Kırmızı ışıkta beklemek

C ) Yük boşaltmak

D ) Yolcu indirmek ve bindirmek

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Boynuna kask veya diğer kalın malzeme sarılır.

B ) Boynuna atel bağlanır.

C ) Yaralı böyle durumda araçtan çıkarılmaz.

D ) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılır.

Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?

A ) Mide

B ) Göğüs

C ) Ciğer

D ) Böbrek

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Jigle devresi aşağıdaki parçalardan hangisinde bulunur?

A ) Radyatörde

B ) Karbüratörde

C ) Vites kutusunda

D ) Diferansiyelde

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A ) El freni lambası

B ) Park lambası

C ) Sinyal lambası

D ) Şarj lambası

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A ) Hırçınlık

B ) Bencillik

C ) Sorumluluk

D ) Hoşnutsuzluk

Debriyaj (kavrama) kaçırıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu arızalıdır

B ) Krank milinde gezinti vardır

C ) Aracın hızı fazladır

D ) Debriyaj balatası yağlanmıştır

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B ) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C ) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D ) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.


Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Frenin tutmadığını

B ) Fren hidroliğinin azaldığını

C ) El freninin çekili olduğunu

D ) ABS sisteminin devre dışı kaldığını

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

A ) Yalnız 2

B ) 1 ve 2

C ) 1 ve 3

D ) 2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir?

A ) Sakin ve tedbirli olması

B ) Tıp eğitimi almış olması

C ) Telsiz kullanmayı bilmesi

D ) Sakat olmaması

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ilkelerinden değildir?

A ) Geçici önlem almak

B ) Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak

C ) Olay yerinin güvenliğini sağlamak

D ) Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Kol kemiği kırık olan

B ) Açık karın yaralanması olan

C ) Kalça kemiği kırık olan

D ) Bacak kemiği kırık olan

Yetişkin bir insana dakikada kaç kez Suni solunum yaptırılmalıdır?

A ) 10 - l5

B ) 15 - 20

C ) 20 - 30

D ) 60 - 80

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A ) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulan- masıdır.

B ) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.

C ) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.

D ) Turnike, kanamayı durdurmak için yapılan boğucu sargıdır. Sadece imkânsızlıklar ve acil durumlar nedeniyle kanamayı durdurmak amacıyla yapılmalıdır.

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A ) Adalet Bakanlığının

B ) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Sağlık Bakanlığı

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A ) Dolaşım sistemi

B ) İskelet sistemi

C ) Sinir sistemi

D ) Sindirim sistemi

Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşagıdakilerden hangisidir?

A ) Dere köy

B ) Esen dere

C ) Kapı köy

D ) Cilvegözü

Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

A ) Çok şeritli yol

B ) Otoyol

C ) Tali yol

D ) Bölünmüş yol

I. Aşırı sıvı kaybı II. Kalp ritim bozuklukları III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A ) Motorun zor çalışması

B ) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi

C ) Motorun iyi soğutulamaması

D ) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A ) Klimanın açılması

B ) Koltuğun ayarlanması

C ) Aynaların ayarlanması

D ) Emniyet kemerinin takılması

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör kömürü kurum bağlamıştır

B ) Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır

C ) Bujiler kurum bağlamıştır

D ) Konjektör kurum bağlamıştır

Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 15 kalp mesajı - 2 suni solunum

B ) 15 suni solunum - 2 kalp masajı

C ) 15 suni solunum - 15 kalp masajı

D ) 2 suni solunum - 2 kalp masajı

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A ) Rentek manevrası

B ) Heimlich manevrası

C ) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D ) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?