0256 811 10 66 Efeler Mahallesi 1398 Sokak Efendi İşhanı No:1/5 Yenihisar Sürücü Kursu Didim/Aydın 09:00 – 17:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Yoğun trafik ortamında sürücünün belli bir uyarana yo- ğunlaşmasına ne ad verilir?

A ) Duyum

B ) Metabolizma

C ) Algıda seçicilik

D ) Sempati

Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Solunum sayısının artması

D ) Nabzın hissedilmemesi

El veya koldaki büyük bir kanamada en etkili geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Koltuk altında baskı uygulama

B ) Kanayan yere elle veya parmakla bastırmak

C ) Dirsekle omuz arasından turnike uygulamak

D ) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak

Acil yardım haberleşmesinde 112 ye bilgi verirken aşağıdaki işlemlerden hangisi gereksizdir?

A ) Olay yerinin tam adresi

B ) Yolun asfalt veya stabilize olduğunun belirtilmesi

C ) 112’deki görevlinin telefonu kapatmasının beklenmesi

D ) Yaralı sayısının belirtilmesi

Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastanın kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur

B ) Kanama durdurulur ve yüz üstü yatar pozisyona alınır.

C ) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür

D ) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi

B ) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

C ) Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D ) Arka kapıdan indirip ön kapıdan bindirmesi

Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde ticari taşıt sürücü- sü yola çıkmadan önce güzergâh ve zaman planlamasını aşağıdakilerden hangisine göre yapar?

A ) Kestirme yollar tercih edilir.

B ) Trafik yoğunsa bu yoğunluğun azalması beklenir.

C ) Gidilecek güzergâh önceden tespit edilir ve zamanında yükü yüklenerek yola çıkılır.

D ) Hiçbiri

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Motor çok sıcaksa radyatöre konulacak su nasıl olmalıdır?

A ) Soğuk ve kireçsiz

B ) Soğuk ve temiz

C ) Ilık ve kireçsiz

D ) Sıcak ve temiz

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması

B ) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanın tercih edilmesi

C ) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması

D ) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B ) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C ) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D ) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması esnasında hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Çıplak elle ıslak metal malzemelere dokunmak

B ) Akımı kesmeye vakit kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak

C ) Tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan kurtarmak.

D ) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A ) Sürücünün hemen yanında

B ) Arka camın önünde

C ) Torpido gözünde

D ) Arka bagajda

Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması aşağıdakilerin hangisinde fayda sağlamaz?

A ) Zaman tasarrufunda

B ) Emek tasarrufunda

C ) Yakıt tasarrufunda

D ) Ucuz yakıt alınmasında

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B ) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

C ) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

D ) Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kusmayı sağlamak

B ) Hava yolunu açmak

C ) Kalp masajı yapmak

D ) Bilinci değerlendirmek

Hangi vakalarda kazazedeler iki kişi ile sedyesiz taşınabilir?

A ) Bacak yaralanma ve kırıklarında

B ) Kol yaralanma ve kırıklarında

C ) Solunum yolu zehirlenmelerinde

D ) Boyun yaralanma ve kırıklarında

Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Prim ödemek

B ) Poliçe gereklerini yerine getirmek

C ) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek

D ) Hepsi

Kaymaya başlayan bir araçta hangisini yapmamız doğru bir harekettir?

A ) Gaz vererek kurtulmak

B ) Yavaşça frene basmak

C ) El frenini çekmek

D ) Aracın kaydığı yöne doğru direksiyonu döndürmek

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda aracın aĢağıdaki parçalarından hangisi değiĢtirilmelidir?

A ) Rotlar

B ) Akslar

C ) Bujiler

D ) Şaft

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A ) Alt geçit

B ) Hemzemin geçit

C ) Üst geçit

D ) Özel geçit

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle bir- likte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yüklerin bağlanması

B ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtul- ması

C ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

Araçta, yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Bir an önce yüksek sürata geçebilmek için gaz verilir

B ) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır

C ) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir

D ) Gaz pedalına sık sık basılır

Bir otomobil ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yol kesiminde karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü otomobile

B ) Otomobil sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler

Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?

A ) Uydu bazlı uluslararası seyyar izleme sistemi.

B ) GSM bazlı şehirlerarası araç takip ve haberleşme sistemi.

C ) Borsa takip ve satın alma sistemi

D ) Hibrid Sistem.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A ) Motivasyon

B ) Oto-kontrol

C ) Sempati duymak

D ) Bağırıp Çağırmak

Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarı, sürücü mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında ve yük üzerinde ne yapılamaz?

A ) Hoparlör takılamaz

B ) Projektör takılamaz

C ) Ses cihazı takılamaz

D ) Yolcu taşınamaz

Normal trafik ışıklarının yanında ışıktı ok varsa ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A ) Işıklı ok söndüğünde

B ) Işıklı ok kırmızı yandığında

C ) Işıklı ok yeşil yandığında

D ) Işıklı ok sarı yandığında

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Karayolları Genel Müdürlüğü

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Ulaştırma Bakanlığı

Vücutta donma öncesinde görülen en önemli belirti aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Uyku hali ve uyuma isteği

B ) Ürperme

C ) Hareketlerde yavaşlama

D ) Titreme

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A ) Aşırı susuzluk hissi

B ) Nemli ve soğuk deri

C ) Yavaş ve güçlü nabız

D ) Hızlı ve yüzeysel solunum

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

A ) Yakıt seviyesinin düşmesi

B ) Balata yüzeyinin kuru olması

C ) Lastik diş derinliklerinin azalması

D ) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

B sınıfı özel sınıfı ticari araç kullananların alkollü araç kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bir duble sert alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

B ) Sarhoş etmeyecek derecede alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

C ) Sadece şehir içinde alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

D ) Bu sürücüler alkollü içki almış olarak araç kullanamazlar

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağı- dakilerden hangisine faydası yoktur?

A ) Az yakıt yakmamıza,

B ) Lastiklerimizin fazla aşınmasına

C ) Ucuz lastik almamıza,

D ) Zaman ve emek harcamamamıza

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A ) Sağlık Bakanlığı

B ) Millî Eğitim Bakanlığı

C ) Emniyet Genel Müdürlüğü

D ) Karayolları Genel Müdürlüğü

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kutlananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş hakkı

D ) Geçiş yolu


Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Depodaki yakıtın azalması

B ) Yağ seviyesinin azalması

C ) Fren hidroliğinin eksilmesi

D ) Radyatörde antifrizin olmaması

Sürücülükle en yakından bağdaşan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kendine öncelik tanımak.

B ) Paylaşmayı bilmek ve uygulamak.

C ) Saygıyı başkalarından beklemek.

D ) Kendi kendine kurallar koymak.

Hava frenli bir aracın hava basınç göstergesi basınç göstermiyorsa ne yapılır?

A ) Motor yağma bakılır

B ) Radyatör su seviyesine bakılır

C ) Lastiklerin havasına bakılır

D ) Araç olduğu yerden hareket ettirilmez


Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A ) Yükseklik

B ) Uzunluk

C ) Genişlik

D ) Ağırlık

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yara içinin kurcalanması

B ) Yarada kanama varsa durdurulması

C ) Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması

D ) Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

Diferansiyelin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara vermek

B ) Aracın durmasını sağlamak

C ) Araca ilk hareketi vermek

D ) Aracın tam gazla gitmesini sağlamak

Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundasınız?

A ) Yol İki şeritli ve iki yönlü ise sağa yanaşır, yol çok şeritli ise bulunduğum şeridi izlerim.

B ) Geçmek isteyen sürücüye dönüş lambalarımla geç işareti verir hızımı azaltırım

C ) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu bildirir ve bankete çıkarım

D ) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A ) 2

B ) 5

C ) 7

D ) 10

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A ) Yakıt sistemi

B ) Marş sistemi

C ) Şarj sistemi

D ) Yağlama sistemi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?